Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met TSB ICT B.V. Lochemseweg 7 7214 RB Epse KvK 08064208

Versie: [06-04-2021]
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen,
en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.tsb-ict.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld
via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van
de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat TSB ICT B.V. in bepaalde gevallen uw
persoonsgegevens opslaat. TSB ICT B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke
aansluit bij uw belangstellingen.
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot TSB ICT B.V.
haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• btw-nummer;
• geslacht;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• geboortedatum;
• cookie ID; Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website
verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze
partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of
moeten doen.

Gegevensbeveiliging

TSB ICT B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken
hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk
te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het
bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘ik ga akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met
het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen
worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat
gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik
van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van TSB ICT B.V. of die van
een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische of functionele cookies);
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
(analytische cookies);
• het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke
aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
• om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media
cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden
opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt
gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij
inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social
media kanalen maken wij gebruik van Social media cookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat
cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte
instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig
gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor
kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor
meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet
van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via
info@tsb-ict.nl , of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0575-491217 op maandag tot
en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

TSB ICT B.V.
Lochemseweg 7
7214 RB Epse

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens